Home De Club Clubblad Modellen Leden Activiteiten Magazijn Clubartikelen Foto's Forum Links Contact


Hoe lid worden van de VCCB?

Vul onderstaand formulier in en klik op "verzenden"


Naam + voornaam:
Straat: Nr:
Postcode: Gemeente:
Tel: GSM:
Fax:
E-mail:
 
 
GEGEVENS VOLVO VOERTUIG(EN)
 
  Type Volvo Kleur Modeljaar Motortype Staat Nrplaat
Voertuig 1
Voertuig 2
Voertuig 3
Voertuig 4
 
 
Opmerkingen:


 
Volvo Classic Club Belgium
Leuvensebaan 112
B 2580 PUTTE
WWW.VOLVOCLASSICCLUB.BE

BIC GEBABEBB     IBAN BE48 0013 0672 8527

vzw / asbl - KBO n° 428.064.958  / id. 1968/85
 

Hoe wordt men:

 1. Belangstellend (gewoon) lid


  • Rechten:
   • Deelname aan alle clubactiviteiten
   • Ontvangst van driemaandelijks clubblad UITLAAT
   • Gratis plaatsen van (niet commerciële) advertenties in clubblad of nieuwsbrief.
   • Verkrijgen van technische raadgevingen
   • Informatie over het bestuursbeleid
   • Advies geven voor het bestuursbeleid
   • Aanwezigheid op jaarlijks treffen
   • Als lid recht op een financieel aantrekkelijke verzekering

  • Plichten:
   • Jaarlijks betalen van lidgeld 45 Euro (en evt. toetredingsgeld 15 Euro)
   • De naam van de club geen schade toebrengen


 2. Effectief lid


  • Rechten:
   • Alle rechten zoals een belangstellend lid
   • Aanwezig zijn op de algemene statutaire vergadering
   • Vertegenwoordigd zijn op een algemene vergadering door een ander effectief lid
   • Plaatsen van een punt op de agenda van de algemene vergadering met 1/20 van het totaal aantal effectieve leden
   • Stemrecht op de algemene vergadering voor wijziging van statuten,benoeming of afzetting van beheerders,uitsluiting van leden
   • Goedkeuring van jaarrekening en begroting, ontbinding van de vereniging

  • Plichten:
   • Zoals belangstellend lid
   • Jaarlijks lidgeld betalen
   • Zich schriftelijk kandidaat stellen
   • Aanvaard worden door de raad van bestuur met een gewone meerderheid
   • Aanwezigheid op de algemene vergadering
   Opmerking: Men kan effectief lid zijn met een bepaalde taak u door de raad van bestuur toevertrouwd (Activiteiten coördineren, clubartikelen verkopen enz.).


 3. Bestuurder


  • Rechten:
   • Zoals een effectief lid
   • Aanwezigheid op bestuursvergaderingen
   • Vertegenwoordiging door een ander bestuurder
   • Stemrecht op bestuursvergaderingen
   • Onder bepaalde voorwaarden overdracht van bevoegdheden aan zijn leden of aan derden
  • Plichten:
   • Zoals effectief lid
   • Beleidsbeslissingen nemen in het belang van de vereniging
   • De hem opgelegde taken naar best vermogen vervullen
   • Opmaken van de jaarlijkse begroting en rekening en deze ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering
   • Jaarlijks lidgeld betalen
   • Effectief lid zijn
   • Zich schriftelijk kandidaat stellen
   • Benoemd worden op de algemene vergadering door de effectieve leden
   Opmerking: Men kan bestuurder zijn en mede het beleid bepalen door stemrecht op vergaderingen van de raad van bestuur en verder geen taak vervullen


 4. Afgevaardigd bestuurder


  • Rechten:
   • Zoals bestuurder
   • Vertegenwoordiging van de vereniging tegenover derden
   • Gebruik van de maatschappelijke handtekening
   • Beperkte beslissingen nemen, die in de lijn liggen van het beleid van de raad van bestuur
  • Plichten:
   • Zoals bestuurder
   • Jaarlijks lidgeld betalen
   • Benoemd worden door de raad van bestuur


 5. Adviseur aan de raad van bestuur


  • Rechten:
   • Eventuele ontvangst van een vergoeding of honorarium
   • Aanwezigheid op bestuursvergaderingen waarop hij door de raad van bestuur werd uitgenodigd
   • Geen stemrecht uit hoofde van zijn functie
  • Plichten:
   • Naar best vermogen specifieke,technische of juridische informatie geven betreffende het verenigingsleven in het algemeen en het verenigingsleven van de club in het bijzonder
   • Taken die hem door de raad van bestuur zijn toevertrouwd, naar best vermogen uitvoeren
   • Aangesteld worden door de raad van bestuur