16/06/2013: Voerentour (Maasvallei-route), Moelingen